Ljusdals lucia 2013


Ljusdals Lucia Lovisa Persson med tärnor tågar in.


Lions Club Ljusdals president Ove Lindström delar ut smycken skänkta
av Nordeens Guld, assisterad av fjolårets lucia Maja Borrsjö.


Céline Estassy:s barnkörer hade ett Luciaspel med hjälp av PO Andersson.


En trevlig Luciahögtid i en nästa fullsatt Ljusdals kyrka.

De insamlade medlen under kvällen går bl.a. till katastrofen på Filippinerna.