Lions - Ljusdal
Lions Club Ljusdal > Våra aktiviteter > Ljusdals Lucia

Ljusdals Lucia

Ljusdals Lucia är en årlig återkommande aktivitet tillsammans med Ljusdals Posten och Ljusdals Församling. Via inbjudan i LjP anmäls flickor i åldern 17 år- till uttagningen. Bland dessa uttas sedan 7 st kandidater. Efter publicering i LjP av dessa kandidater, lottas vem som skall bli Lucia.
Under skyltsöndagen åker Lucia med tärnor i en kortege genom Ljusdals köping. En helg runt den 13 dec sker en Luciakröning i Ljusdals kyrka och där sker även utdelandet av Ljusdals Lions Kultur- och ungdoms- ledarstipendium som går till en kulturperson eller en ungdomsledare för sitt engagemang för ungdomsarbete inom idrott och kultur. Det blir en hektisk tid för Lucia med sina tärnor. Ett tjugofemtal uppträdanden skall hinnas med under en vecka där Luciaföljet besöker vårdinrättningar och företag. 


Bilden är efter en lyckad Luciakröning i Ljusdal kyrka 2008

Undermeny