Lions - Ljusdal
Lions Club Ljusdal > Om oss > Fakta > Bilder Stiftelsefesten

Bilder Stiftelsefesten


Bilder från Stiftelsefestligheten på Odd Fellows i Ljusdal den 18 april 1953


Kungasången sjunges
Distriktsguvenör Herbert Hårshagen, Uppsala (t.v.) överlämnar stiftelsebrevet till Pavo Hjelt (längst t.h.).
Övriga från vänster, okänd, Jonas Jonsson, Erik Hellqvist, Egon Norinder