Lions - Ljusdal
Lions Club Ljusdal > Lions Club Ljusdal stödjer > Thailand

Thailand

Stöder skolprojekt i Thailand

LC Ljusdal bidrar till utbyggnad av Ban chieng-add skolan i Nongkhai, Thailand. Klubben har bidragit med 4000 kr till en ny del som skall bli barndaghem.

På skolan går 436 elever på bardaghem, grundskola och lägre stadier på högre utbildning. Skolan har nu 18 rum men börjar bli trångbodda och behöver byggas ut


Göran Lyrén, f.d. medlem i LC Ljusdal överräcker bidrag till skolan