Bidrag givna av Lions Club Ljusdal

Anmärkningsvärt:
Vid 10 års jubileét 1963 skänkte LC Ljusdal 10 000 kr (motsvarar ca 100 000 kr) till stipendium för Ljusdals skolungdomar, 2 000 kr ( motsvarar ca 20 000 kr)årligen i 5 år.

Nedan finns de bidrag som vi givit från 2008 tot. 713 511 kr

08 Distriktets Ungdomsläger 2 100 kr
08 Distriktets Handikappstipendium 560 kr
08 Världens Barn 2 250 kr
08 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 10 000 kr
08 Lions Club Ljusdals Kultur- och Ungdomsledarstipendium 3 000 kr
08 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
08 SOS barnbyar 2400 kr
09 Blåsorkester från Musikskolan Ljusdal Bidrag resa 2 000 kr
09 Intraprenade Hantverksgården Bidrag resa handikappade 2 000 kr
09 Lions Club Ljusdals Kultur- och Ungdomsledarstipendium 3 000 kr
09 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
09 Skänkt dator till RSMH Ljusdal
09 SOS barnbyar 2400 kr
10 Bidrag till familj 1500 kr
10 * 7695 kr
10 Lions Cancerforskningsfond 10 000 kr
10 Röda Fjädern 52 320 kr
10 Världens Barn 6 014 kr
10 Familebidrag 5 000 kr
10 Kvinnojouren Viljan 5 000 kr
10 Lions kultur- och undomsledarstipendium 3 000 kr
10 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
10 SOS barnbyar 2400 kr
11 Lions Cancerforskningsfond 10 000 kr märkt barncancer
11 * 11 700 kr
11 Bidrag till specialskor för handikappad 2000 kr
11 * 12 590 kr
11 Lions Cancerforskningsfond 19 500 kr
11 Lions kultur- och undomsledarstipendium 3 000 kr
11 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
11 Värdens Barn 5 152 kr
11 SOS barnbyar 2400 kr
12 Cittragänget 500 kr
12 Sygänget bidrag resa 1 000 kr
12 Bidrag till volontärresa till Tanzania 1 000 kr
12 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 25 000 kr
12 Röda Fjädern/Barndiabetesfonden 15 000 kr
12 * 11180 kr
12 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
12 SOS barnbyar 2400 kr
13 Röda Fjädern/Barndiabetesfonden 6 131 kr
13 Stenhamreskolan rökfria klasser 1 500 kr
13 Lions skoltävling mot mobbning 7 500 kr
13 * 11250 kr
13 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 15 000 kr märkt barncancer
13 SOS barnbyar 2400 kr
14 Till katastrofen på Filipinerna 14 437 kr
14 Röda Fjädern/Barndiabetesfonden 2 288 kr
14 Bidrag till volontäresa till Tanzania 1 000 kr
14 Bidrag resa demensboende 1 000 kr
14 * 11 680 kr inkl. inköp av tält
14 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 26 000 kr märkt barncancer
14 Världens Barn 5 000 kr
14 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
14 Bidrag till resekostnad 2 500 kr
14 SOS barnbyar 2400 kr
15 * 6 500 kr
15 Lions Quest 2 500 kr
15 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 10 000 kr
15 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
15 SOS barnbyar 2400 kr
15 "De glömda barnen" i Syrien 4 000 kr
16 Kvinnojouren Viljan 5 000 kr 
16 TV till Ljusdals Sjukhus Dagvårdsrum 2 299 kr
16 Underhållning på äldreboenden 6 000 kr
16 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 21 400 kr
16 Barndiabetesfonden 20 000 kr
16 Flyktingenheten 5 000 kr
16 Världens Barn 1 500 kr
16 Barnleksaker i Ljusdals Folkpark 25 000 kr
16 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
16 * 9 611 kr
16 SOS barnbyar 2400 kr
16 Bidrag busskostnad LIF P-04, 5 000 kr
17 "De glömda barnen" i Syrien 10 000 kr
17 * 9 780 kr
17 Underhållning äldreboenden 6 000 kr
17 Gåva räddningstjänsten 1 000 kr
17 TV till äldreboendet Nyhem Ramsjö 7 000 kr
17 Barndiabetesfonden 15 000 kr
17 "De glömda barnen" i Syrien 10 500 kr
17 Leksaker Ljusdals Folkpark 13 774 kr
17 * 9 870 kr
17 SOS barnbyar 2400 kr
18 "De glömda barnen" i Syrien 3 000 kr
18 Lilian Hjorts sy gäng 5 000 kr
18 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 15 000 kr
18 Lions Quest 2 250 kr
18 Lions Cancerforskningsfond i Uppsala 15 000 kr
18 Barndiabetesfonden 15 000 kr
18 Ljusdals Ridklubb 11 000 kr
18 SOS Barnbyar 2 400 kr
18 Alternativ Jul på Koppargården 5 000 kr
17 * 9 870 kr
19 Lilian Hjorts sy gäng 10 000 kr
19 Kvinnojouren Viljan 10 000 kr
19 Lions Cancerforskningsfond 1 000 kr
* Distrikts/nationella aktiviteter (Bl.a.ungdomsläger, katastroffond, handikappstipendium, orkester Norden, NSR-projekt, kulturstipendium)